Contact ons: surinametennis@hotmail.com

Tennis, een sport voor een ieder

Home > Tennis, een sport voor een ieder

Tennis, een sport voor een ieder

Tennis, een sport voor een ieder

Op vrijdag 22 november 2019 is er een start
gemaakt met de asfalteringswerkzaameden van
het op te zetten tenniscentrum aan de
Kepplerstraat. In de eerste fase worden er twee
tennisbanen opgezet, maar dit zal later
uitgroeien tot zes banen en een clubhuis.

Met dit tenniscentrum hoopt de Surinaamse
Tennisbond (STB) een grote impact te hebben
op de ontwikkeling van de tennissport in
Suriname. De STB zal hier niet alleen lokale
tennissers kunnen accommoderen maar
uiteindelijk ook internationale toernooien die
voor de Caribische regio van betekenis zijn. Het
opzetten van het tenniscentrum is een lang
gekoesterde wens van de bond die nu eindelijk
in vervulling gaat. Volgens de voorzitter van het
bestuur van de STB, Diego van der Zwart zal de
tennis sport met het tenniscentrum nu een
eigen huis hebben.

De bedoeling is dat er nu veel meer
tennisactiviteiten ontwikkeld zullen worden voor
jongeren. Zo zullen er projecten gestart worden

om tennis op de scholen en in de verschillende
buurten te stimuleren.

Het perceel waar het tenniscentrum komt te
staan is in 2001 door het toenmalige bestuur
verkregen van de overheid. In 2018 kreeg het
huidige bestuur op aanvraag de goedkeuring
voor een facility grand van de International
Tennis Federation. Deze grant heeft samen met
enkele donaties vanuit het Surinaams
bedrijfsleven erin geresulteerd dat het
tenniscentrum nu opgezet wordt.

Dit centrum is een belangrijk onderdeel van het
strategisch plan waarin niet zo lang geleden
samen met verschillende stakeholders de tennis
ontwikkelingsplannen voor de komende 5 jaren
zijn vastgelegd. De STB ondersteunt waar
mogelijk elk evenement of organisatie die tot
doel heeft de tennissport te verheffen. Of het
nou gaat om materialen, programma’s om
persoonlijke skills te ontwikkelen of het
accommoderen van spelers die conform de
nationale ranking daarvoor in aanmerking
komen, aldus de voorzitter.

Date

november 27, 2019