Contact ons: surinametennis@hotmail.com

STB ALV 2020

Home > STB ALV 2020

STB ALV 2020

STB ALV 2020
De Surinaamse Tennisbond STB heeft op maandag 7 september 2020 haar jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering (ALV) gehouden. Vanwege de Covid-19 situatie van Suriname werd dit een
zoom meeting, waarin verschillende belangrijke besluiten zijn genomen.
Statutenwijziging
De laatste aanpassing van de Statuten van de STB dateert uit 1965; de statuten waren dus danig
verouderd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Nu kunnen behalve de Verenigingen ook individuele spelers en andere soort instanties lid
  worden van de STB. Dit biedt meer mogelijkheden om tennis te beoefenen en ondersteunen
  ook buiten de bestaande clubs. Tevens zal het een versterking van de financiele positie van
  de STB zijn.
 • De functie van ondervoorzitter komt te vervallen. Nu zal de secretaris de vervanger zijn van
  de voorzitter; meer in overeenstemming met internationale gebruiken (ITF, COTECC en
  SOC)
 • De zittingsduur van een gekozen bestuur zal worden verlengd naar minimaal 2 jaar in plaats
  van 1 jaar. Een jaar is te kort om beleid te kunnen maken.

Aanpassing HR
De belangrijkste wijzigingen:

 • De hoogte van inleggeld en contributie zijn aangepast aan de tijd.
 • Er is voorzien in een aanvulling van het bestuur bij tussentijdse vacatures.
 • De afhandeling van financiele transacties is nader omschreven.
 •  Er is een uitbreiding aangegeven van de taken van de Technische Commissie.

STB Strategisch Plan 2019-2023
Samen met alle stakeholders is in 2019 het STB Strategisch Plan opgesteld, waarin is vastgelegd waar de
STB in de toekomst naar toe wil met tennis in Suriname en hoe wij daar denken te komen. Tevens zijn Visie,
Missie en Kernwaarden geformuleerd.

Statuten, HR en Strategisch Plan zijn unaniem goedgekeurd en vastgesteld in de ALV van 7 september 2020. Het bestuur zal het proces van formalisering via de notaris in gang zetten.
Als bestuur van de STB zijn wij blij met deze mijlpaal, die een versterking betekent van onze organisatie. Vanuit een stabiele basis kan de STB meer betekenen voor de tennissport.

Date

september 14, 2020