Contact ons: surinametennis@hotmail.com

ITF coaches course “Coaching Beginners and Intermediate Players”

Home > ITF coaches course “Coaching Beginners and Intermediate Players”

ITF coaches course “Coaching Beginners and Intermediate Players”

PARAMARIBO – Suriname maakt zich klaar om haar Tennis Centrum in gebruik te nemen en dat betekend dat er meer tennis coaches nodig zullen zijn. Om hieraan te kunnen voldoen heeft de Surinaamse Tennisbond (STB) ondersteuning aangevraagd bij de Internationale Tennis Federatie (ITF) in de vorm van een cursus voor coaches. De cursus die in augustus van dit jaar van start ging bestaat uit twee onderdelen. Bij het eerste onderdeel de “Play Tennis Course” zijn de cursisten onderwezen in het coachen van beginnende tennis spelers. Er werd gewerkt met de huidige strategieën om middels de game based approach de spelers direct te betrekken in het spel en ze vanuit die invalshoek kennis te laten maken met de sport en steeds beter te leren tennissen.
Het tweede deel van de cursus “Coaching for beginners and intermediate players” is op 31 augustus gestart. In het eerste blok van dit onderdeel worden de participanten getraind op meerdere disciplines waar techniek, tactiek, trainingsopbouw een paar voorbeelden van zijn. Het tweede blok loopt van 23 september tot 28 september, waarna de cursisten hun certificaat ontvangen. Aan het eind van de cursus moeten de participanten in staat zijn kundig privé en groepslessen aan tennissers te kunnen geven en zal het aantal gecertificeerde coaches in Suriname zijn toegenomen.
Hierdoor hoopt de tennisbond dat niet alleen voldaan kan worden aan de behoefte naar tennis coaches, maar dat er ook veel meer mensen de kans krijgen om te gaan tennissen.
Volgens John Goede, een der trainers, is de cursus broodnodig om een versnelde aanpak te hebben bij het aanleren van de sport. De cursus introduceert en bevestigd de nieuwe methodologie van tennis coachen bij de participanten zodat ze in staat zijn de ‘nieuwe’ tennissers zodanig te ‘verwelkomen’ dat ze blijven tennissen als sport of a lifetime.
Volgens de STB penningmeester Ricardo Vos wordt deze cursus meestal uitgevoerd in het buitenland. “Met het verzorgen van de cursus in Suriname is het een mooie mogelijkheid voor aspirerende coaches om het dit jaar lokaal te volgen”, Aldus Vos. De cursus wordt uitgevoerd door de ITF trainers mw. Carolina Vera Vera en dhr. John Goede. Beide zijn Surinamers en staan in dienst van de International Tennis Federation (ITF). In totaal nemen er 8 participanten deel aan deze cursus.

Link naar meer Foto’s

Date

september 17, 2019